Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τηλεπικοινωνιακό τομέα με εξειδίκευση στους παρακάτω επιμέρους τομείς

 • Διανομή εξειδικευμένου τηλεπικοινωνιακού υλικού
 • Κατασκευές τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών
 • Υποβρύχιες καλωδιακές κατασκευές
 • Πιστοποιήσεις και επιθεωρήσεις τηλεπικοινωνιακών υποδομών
 • Αδειοδοτήσεις υποβρυχίων καλωδιακών ζεύξεων

Με την δυναμική των στελεχών και συνεργατών μας η εταιρία έχει καταφέρει μέσα στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα να καθιερωθεί στην Ελληνική αγορά και διατηρεί ένα πολύ σημαντικό πελατολόγιο από εταιρίες οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένη και πολύπλοκη τηλεπικοινωνιακή υποδομή.

 • Αναλυτικά οι δραστηριότητες είναι:
 • Διανομή/εμπορία τηλεπικοινωνιακού παθητικού υλικού
 • Κατασκευή και πιστοποιήσεις δικτύων οπτικών ινών και δικτύων χαλκού
 • Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
 • Εγκαταστάσεις και επισκευές υποβρύχιων καλωδιακών συστημάτων ισχύος και
 • τηλεπικοινωνιών
 • Επιθεωρήσεις υποβρύχιων καλωδιακών υποδομών, αγωγών, συστημάτων
 • αγκύρωσης και γενικότερα υποβρυχίων κατασκευών Η/Μ
 • Ειδικές εφαρμογές προστασίας , αγκύρωσης και σήμανσης υποβρύχιων
 • Συστημάτων

Η εκπαίδευση / ενημέρωση των στελεχών μας αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα και

αποσκοπεί στο να είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε συμβουλευτικά προς τους πελάτες

μας προτείνοντας ουσιαστικές λύσεις.