Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τηλεπικοινωνιακό τομέα με εξειδίκευση

  • Στην διανομή εξειδικευμένου τηλεπικοινωνιακού υλικού
  • Στα συστήματα εμφύσησης και γενικότερα εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών
  • Στα συστήματα συγκόλλησης και πιστοποίησης ζεύξεων οπτικών ινών
  • Στην μελέτη και κατασκευή data centers και τηλεπικοινωνιακών δικτύων οπτικών ινών
  • Στις πιστοποιήσεις και επιθεωρήσεις τηλεπικοινωνιακών υποδομών
  • Επιθεωρήσεις υποβρύχιων καλωδιακών υποδομών και αγωγών

Με την δυναμική των στελεχών και συνεργατών μας, η εταιρία έχει καθιερωθεί στην Ελληνική αγορά και διατηρεί ένα πολύ σημαντικό πελατολόγιο από εταιρίες οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένη και πολύπλοκη τηλεπικοινωνιακή υποδομή.

Η εκπαίδευση και συνεχής ενημέρωση των στελεχών μας αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα και αποσκοπεί στο να είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε συμβουλευτικά προς τους συνεργάτες μας προτείνοντας ουσιαστικές λύσεις.