Πολύτροπα καλώδια οπτικών ινών και ινοουρές

Multimode patchcords & pigtails

Designed and manufactured for demanding network applications multimode

OM1, OM2, OM3 and OM4 (62.5/125, 50/125).

Available in simplex and duplex with the following connector types::

ST, SC, LC, FC, E2000, SMA, MTRJ, MU and more, in UPC  see more

Μονότροπα καλώδια οπτικών ινών και ινο ουρές

Singlemode patchcords & pigtails 

Designed and manufactured for demanding network applications, comprising of singlemode

OS1 and OS2 (9/125).

Available in simplex with the following connector types:

ST, SC, LC, FC, E2000, SMA, MTRJ, MU and more, in UPC or APC. see more

Δεσμίδα καλωδίων οπτικών ινών

Breakout cables

High quality Breakout cables for high capacity applications.

Both in Multimode or Single mode , up to 24 fibers with any type connector combination.